Excel függvények angolul és magyarul

Excel függvények angolul és magyarul

Ebben a bejegyzésben szeretnék segítséget nyújtani az Excel függvények angol megfelelőivel. Akár magyarul, akár angolul használod az Excelt, hasznos lehet a lenti táblázat.

Frissítve: 2023.03.24

139 függvény magyar és angol neveit foglaltam össze kategóriánként, továbbá találsz egy pár soros súgót is a függvényhez. Nyilván nem szükséges minden függvényt ismerni az Excel-ben, de ha esetleg néhanapján előjön egy ritkább, itt megtalálod az elnevezéseit és leírásait. A gyakrabban használt függvényekhez folyamatosan készítünk leírást, ahol már elérhető, ott a függvény nevére kattintva eléred a magyarázatot gyakorlati példával együtt, vagy ha több leírásunk van róla, akkor a leírás oszlopban linkeltem.

Excel függvények angolul és magyarul

Szövegfüggvények

AZONOSEXACTMegmondja, hogy két szöveg teljesen azonos-e. Kisbetű/Nahgybetű érzékeny
BALLEFTBalról kivesz megadott számú karaktert
CSEREREPLACESzövegdarab megadott részét kicseréli egy másik, megadott szövegrészre
ÉRTÉKVALUESzövegként tárolt számot számmá konvertál
FŰZ (2019+)CONCATKonstans szövegeket és/vagy szövegeket tartalmazó cellákat vagy tartományt fűz egybe, elválasztó nélkül
HELYETTESUBSTITUTESzövegben egy adott karaktersort egy másikra cserél, meg tudod adni, hogy hanyadikat cserélje le
HOSSZLENMegadja a szöveg vagy cellatartalom karakterszámát, azaz a hosszát
JOBBRIGHTJobbról kivesz megadott számú karaktert
KIMETSZTRIMFelesleges szóközöket kitakarít. Előtte/Utána mindet, belül egyet hagy
KISBETŰLOWERCsupa kisbetűssé alakít
KÖZÉPMIDA megadott pozíciótól kivesz adott számú karaktert
NAGYBETŰSUPPERCsupa nagybetűssé alakít
ÖSSZEFŰZCONCATENATEAz argumentumokban felsorolt szövegeket és/vagy cellák tartalmait egymás után fűzi
SOKSZORREPTMegadott alkalommal megismétel egy szövegdarabot.
SZÁMÉRTÉK (2013+)NUMBERVALUESzövegként értelmezett számot számmá alakít, ha megadjuk, hogy mi a tizeds és az ezres elválasztó
SZÖVEGTEXTSzámot szöveggé alakít. A második argumentum a formátumkód
SZÖVEG.KERESSEARCHMegadott szöveget keres egy másik szövegben. Ha megtalálja, megadja a pozícióját. Ha nem találja, hibaüzenet!
SZÖVEG.TALÁLFINDUgyanaz, mint a SZÖVEG.KERES, de érzékeny a kis- és nagybetűkre és nem lehet használni benne a karakterhelyettesítőket (* és ?)
SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS (2019+)TEXTJOINKonstans szövegeket és/vagy szövegeket tartalmazó cellákat vagy tartományt fűz egybe, az első paraméterben megadott elválasztójellel elválasztva
TISZTÍTCLEANEltünteti a nem nyomtatható karaktereket a szövegből
TNÉVPROPERTulajdonnévvé alakít (szavak kezdőbetűje nagy). Erről két bejegyzést is írtunk: Csak a kezdőbetű legyen nagy a cellában és Átalakítás tulajdonnévvé – TNÉV függvény

Dátum- és időfüggvények

DÁTUMDATEAz év-hónap-nap argumentumokból dátumsorszámot képez
DÁTUMÉRTÉKDATEVALUESzövegesen megadott dátumból valódi dátumsorszámot készít
DÁTUMTÓLIGDATEDIFKét dátum közötti különbség, a megadott mértékegységben kifejezve. Először a kisebb dátumot kell megadni! Utolsó argumentum lehet: “d”, “y”, “m”, “ym”, “yd”, “md”
ÉVYEARKiszámítja, az adott dátum melyik évre esik. Vagyis a dátumból az évet adja vissza
HÉT.NAPJAWEEKDAYEgy dátum a hét melyik napjára esik. Sorszámot ad vissza, nem a nevét. A második argumentum mindig 2.
HÉT.SZÁMAWEEKNUMA megadott dátum hányadik héten van. A második paraméter adja meg, hogy a hét mikor kezdődik
HÓNAPMONTHDátumsorszámból megmondja, hogy mi a hónap része
HÓNAP.UTOLSÓ.NAPEOMONTHA megadott dátumhoz képest valahány hónapal korábbi vagy ksőbbi hónap utolsó napja
IDŐTIMEAz óra, perc, másodperc alakban megadott időpont időértéket adja meg időformátum alakban
IDŐÉRTÉKTIMEVALUEA szövegként megadott időpontot időértékké, azaz 0 (0:00:00, vagyis éfjél) és 0,999988426 (este 11:59:59) közötti számmá alakítja át. A képlet beírását követően időformátumot kell hozzárendelni
ISO.HÉT.SZÁMAISOWEEKNUMISO 8601-Európai hétsorszám, ahol az első hét az, amibe az év első csütörtökje esik. A hetek hétfővel kezdődnek!
ISO.HÉT.SZÁMA (2013+)ISOWEEKNUMEurópai hétszámozás szerint adja vissza a megadott dátum hétszámát
KALK.DÁTUMEDATEA megadott dátumnnál valahány hónappal korábi vagy későbbi dátumot ad vissza
KALK.MUNKANAPWORKDAYA megadott dátumhoz képest valahány munkanappal korábbi vagy későbbi dátumot ad vissza
MATODAYAz aktuális nap dátumát adja vissza
MOSTNOWAz aktuális dátumot és időpontot adja meg dátum és időformátumban
MPERCSECONDA másodpercet adja meg 0 és 59 között számmal
NAPDAYDátumsorszámból megmondja, hogy mi a nap része
NAPOK (2013+)DAYSKét dátum közötti napok száma. Az elsőből vonja ki  a másodikat
ÓRAHOURAz órát adja meg 0 és 23 közötti számmal
ÖSSZ.MUNKANAPNETWORKDAYSKét dátum közötti munkanapok száma. A hétvégeken kívüli munkaszüneti napok külön tartományban!
PERCEKMINUTEA percet adja meg 0 és 59 között számmal
TÖRTÉVYEARFRACKét dátum közötti időt adja meg törtévben. Az utolsó artgumentummal szabályozható, hogy hány napos évet tekintsen egésznek. ( 360, aktuális, 365)

Keresési és hivatkozási függvények

CÍMADDRESSA megadott sor- és oszlopszám alapján cellahivatkozást hoz létre szöveges formában
EGYEDI (Office 365)UNIQUEEgy tartomány vagy tömb egyedi értékeit adja vissza
ELTOLÁSOFFSETMegadott magasságú és szélességű hivatkozást ad meg egy hivatkozástól számított megadott sornyi és oszlopnyi távolságra
FKERESVLOOKUPEgy értéket keres egy táblázat első oszlopában,és ha megtalálja, akkor a megadott oszlopából adja vissza az értéket. Elég gyakori függvény, írtunk róla több helyen is:
Pontos egyezés esetén: FKERES függvény – Hogyan használjam?
Közelítőleges egyezés esetén: Mire jó az FKERES függvény?
HIPERHIVATKOZÁSHYPERLINKHelyi menüt vagy ugróhivatkozást létesít a merevlemezen, hálózati kiszolgálón vagy az interneten tárolt dokumentum megnyitásához
HOL.VANMATCHA keresett elem sorszámát adja

 

 

INDEX (excellence.hu oldalunkon)INDEXEgy tartomány valahanyadik elemét adja vissza (sor vagy sor,oszlop).
Az INDEX és HOL.VAN kombináció hatékonyabb megoldás az FKERES helyett, több helyen írtunk róla:
INDEX és HOL.VAN függvények FKERES helyett
Mérettáblázat – INDEX és HOL.VAN függvények
INDIREKTINDIRECTSzövegesen összeállított hivatkozás
KÉPLETSZÖVEG (2013+)FORMULATEXTEgy képletet szövegként ad vissza
KERESLOOKUPEgy sorból vagy egy oszlopból álló tartományban vagy tömbben keres meg értékeket. Korábbi verziókkal való kompatibilitást szolgálja
KIMUTATÁSADATOT.VESZGETPIVOTDATAKimutatásban tárolt adatokat gyűjt
OSZLOPCOLUMNEgy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül
OSZLOPOKCOLUMNSTömbben vagy hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül
RENDEZÉS.ALAP.SZERINT (Office 365)SORTBYTartományt vagy tömböt rendez a megfelelő tartományban vagy tömbben lévő értékek alapján
SORROWMegadott cella sorszáma
SORBA.RENDEZ (Office 365)SORTTartományt vagy tömböt rendez
SOROKROWSMegadott tartomány sorainak száma
SZŰRŐ (Office 365)FILTERTartományt szűr
TRANSZPONÁLÁSTRANSPOSEElforgatja a megadott tartományt. Követi a forrástartomány változásait. A forrásban lejhet képlet is
VÁLASZTCHOOSEA megadott argumentumok közül az annyiadikat választja, amennyit az első argumentumban megadunk
VKERESHLOOKUPUgyanaz, mint a Vlookup, csak vízszintesen
XHOL.VAN (Office 365)XMATCHAz adott tömbelem relatív helyét adja vissza. Alapértelmezés sziernt pontos egyezésre van szükség
XKERES (Office 365)XLOOKUPEgyezéseket keres valamely tartományban és egy második tartományból adja vissza a megfelelő elemet. Alapértelmezett a pontos egyezés

Információs függvények

CELLACELLHivatkozás olvasási sorrend szerinti első cellájának formázására, helyére vagy tartalmára vonatkozó információt ad vissza
HIÁNYZIKNAEredménye a #HIÁNYZIK hibaérték
HIBA.TÍPUSERROR.TYPEEgy hibaértékhez tartozó számot ad vissza
HIBÁSISERRORA hivatkozott cella vagy beágyazott összefüggés bármilyen hibaüzenetet ad-e vissza
INFÓINFORendszerkörnyezet pillanatnyi állapotáról ad információt
KÉPLET (2013+)ISFORMULAA hivatkozott cellában képlet van-e?
LAP (2013+)SHEETMegadja az aktuális lap, vagy valamely nevű lap, vagy egy adott nevű táblázatot vagy névtartományt tartalmazó lap sorszámát
LAPOK (2013+)SHEETSA hivatkozásban szereplő lapok számát adja meg
NEM.SZÖVEGISNONTEXTMegvizsgálja, hogy az érték tényleg nem szöveg (az üres cellák nem számítanak szövegnek), és IGAZ vagy HAMIS értéket ad eredményül
NINCSISNAA hivatkozott cella vagy beágyazott összefüggés a #HIÁNYZIK értéket adja-e
PÁRATLANEISODDA függvény eredménye IGAZ, ha a szám páratlan
PÁROSEISEVENA függvény eredménye IGAZ, ha a szám páros
SZÁMISNUMBERA hivatkozás szám típusú-e
SZÖVEG.EISTEXTA hivatkozás szöveges típusú-e
TÍPUSTYPEA hivatkozás milyen típusú
ÜRESISBLANKA hivatkozot cella üres-e, IGAZ vagy HAMIS logikai értéket ad eredményül

Logikai függvények

ÁTVÁLT (2016+)SWITCHTöbbszörös elágazás megadása pontos egyezőségeknél (HAHIBA+FKERES helyett)
ÉSANDTöbb feltétel összekötése. Mindnek igaznak kell lennie, hogy Igaz legyen
HAIFFeltétel szerinti cellakitöltés.Ha az első argumentumban megadott feltétel igaz, akkor a második argumentumban megadottat csinálja, különben a harmadik argumentumban megadottat
HAELSŐIGAZ (2019+)IFSEllenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e é eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket
HAHIÁNYZIK (2013+)IFNAA megadott értéket adja vissza, ha a kifejezés #HIÁNYZIK eredményt ad, egyébként a kifejezés eredményét adja vissza
HAHIBAIFERRORMi történjen, ha egy kifejezés hibát eredményez
HAMISFALSEHAMIS logikai értéket adja eredményül
IGAZTRUEIGAZ logikai értéket adja eredményül
NEMNOTLogikai értéket az ellenkezőjére vált
VAGYORTöbb feltétel összekötése. Bármelyik igaz, az egész kifejezés Igaz lesz
XVAGY (2013+)XORKizáró vagy. Több feltételnél csak akkor igaz, ha csak az egyik igaz

Statisztikai függvények

ÁTLAGAVERAGEÁtlagol
ÁTLAGHAAVERAGEIFFeltétel szerinti átlag
ÁTLAGHATÖBBAVERAGEIFSTöbb feltétel szerinti átlag
DARABCOUNTEgy tartományban megszámolja a számokat
DARAB2COUNTAMegszámolja a kitöltött cellákat (Bármi van benne)
DARABHATÖBBCOUNTIFSTöbbszörös feltétel szerinti megszámlálás
DARABTELI (DARABHA a Microsoft 365-ben)COUNTIFFeltétel szerinti megszámlálás
DARABÜRESCOUNTBLANKMegszámolja az üres cellákat
GYAKORISÁGFREQUENCYSávos megszámlálás, Tömbfüggvény
KICSISMALLN-edik legkisebb
MAXMAXEgy tartomány vagy értékek legnyagyobbikát adja
MAXHA (2019+)MAXIFSEgy vagy több feltétel szerinti Maximum
MEDIÁNMEDIANKözépérték
MINMINEgy tartomány vagy értékek legkisebbikét adja
MINHA (2019+)MINIFSEgy vagy több feltétel szerinti Minimum
MÓDUSZMODEA leggyakrabban előforduló szám
NAGYLARGEN-edik legnagyobb

Matematikai és trigonometriai függvények

ABSABSEgy szám abszolútértékét adja erdményül
ARABARABICRómai számot arabra vált. Szöveg vagy szöveget tartalmazó cella
INTINTEgy szám vagy kifejezés egészrészét adja
KEREK.FELROUNDUPmindenképpen lefelé kerekít
KEREK.LEROUNDDOWNmindenképpen felfelé kerekít
KEREKÍTÉSROUNDklasszikus kerekítés a szabályoknak megfelelően
MARADÉKMODEgy osztás maradékát adja
ÖSSZESÍTAGGREGATERészösszeghez hasonló, de még rugalmasabb, több függvényt tud. A hibaüzenetek is figyelmen kívül hagyhatók. Csak 2010+
PADLÓFLOOREgy értéket egy másik érték legközelebbi többszörösére kerekít lefelé
PLAFONCEILINGEgy értéket egy másik érték legközelebbi többszörösére kerekít felfelé
RÉSZÖSSZEGSUBTOTALRészösszegzés választható függvénnyel. A rejtett sorok kihagyhatók. A szűrteket kihagyja
RÓMAIROMANEgy arab számot szövegként római számmá alakít át
SZORZATPRODUCTÖsszeszorozza a benne megadott számokat
SZORZATÖSSZEGSUMPRODUCTKét azonos elemszámú és dimenziójú tartomány elemeit párosával összeszorozza, majd összeadja
SZUMSUMÖsszegzés
SZUMHASUMIFFeltétel szerinti összesítés. A Feltétel és az összegtartomány lehet eltérő, de azonos hosszú legyen! A feltétel megfogalmazása ugyanaz, mint a countif-nél
SZUMHATÖBBSUMIFSTöbb feltételtartomány szerinti összesítés. Összegtartomány csak egy lehet

Adatbázisfüggvények

AB.ÁTLAGDAVERAGEÁtlagot számít egy lista vagy adatbázis rekordjainak azon mezőértékeiből (oszlopából), amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek
AB.DARABDCOUNTÖsszeszámlálja egy lista vagy adatbázis rekordjainak mezőjében (oszlopában) az olyan számokat tartalmazó cellákat, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.
AB.DARAB2DCOUNTAÖsszeszámlálja egy lista vagy adatbázis rekordjainak mezőjében (oszlopában) azokat a nem üres cellákat, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.
AB.MAXDMAXEgy lista vagy egy adatbázis rekordjainak egy mezőjében (oszlopában) található azon értékek legnagyobbikát adja eredményül, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.
AB.MINDMINEgy lista vagy egy adatbázis rekordjainak egy mezőjében (oszlopában) található azon értékek legkisebbikét adja eredményül, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.
AB.SZUMDSUMEgy lista vagy egy adatbázis rekordjainak egy mezőjében (oszlopában) található azon számok összegét adja eredményül, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek

Pénzügyi függvények

BMRIRRA megadott pénzáramlás-sorozat (cash flow) belső megtérülési rátáját számítja ki
JBÉFVEgy befektetés jövőbeli értékét számítja ki, időszakonkénti állandó összegű befizetéseket és állandó kamatlábat véve alapul
PVEgy bevektetés jelenértékét számítja ki: azt a jelenbeli egyösszegű befizetést, amely egyenértékű a jövőbeli befizetések összegével
NMÉNPVEgy befektetés nettó jelenértékét számítja ki ismert diszkontráta és jövőbeli befizetések (negatív értékek), illetve bevételek (pozitív értékek) mellett
RÁTARATEEgy kölcsön vagy befektetési időszak esetén az egy időszakra eső kamatláb nagyságát számítja ki. Például 6% éves kamatláb negyedéves törlesztése 6%/4
RÉSZLETPMTA kölcsönre vonatkozó törlesztőösszeget számítja ki állandó nagyságú törlesztőrészletek és állandó kamatláb mellett

Ha olvasnál még a témában akkor olvasd el a 19 gyakori Excel függvény angolul bejegyzésünket az exceltanfolyam.info oldalunkon, vagy az Excel függvények angol és magyar nevei bejegyzésünket az excellence.hu oldalunkon.

További függvényeket itt találsz az Office oldalán

ISMERD MEG INGYEN AZ EXCEL KIMUTATÁS FUNKCIÓJÁT

Annyira fontos funkció az Excelben a kimutatások ismerete, hogy szeretném, ha Te is megismerhetnéd és használnád a munkád során, így most ajándékként megkapod tőlem! Hét rövid videóból Te magad is végigmehetsz a lépéseken, hogy jobban megértsd működését. Vágj bele most és használd bátran a munkádban! 🙂

2023-03-24T19:02:47+02:00 által|Kategóriák: Excel függvények|

Ha tetszett, kérlek, oszd meg másokkal is!

About the Author:

Pénzügy szakos közgazdászként végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem mesterképzésén. Dolgoztam kontrolling, transzferárazás területen. Az Excellel, Worddel, Power Pointtal 2005 óta foglalkozom komolyabban. Hajtott és hajt a kíváncsiság, hogy a legtöbbet hozzam ki a használatukból. Korábbi munkahelyeimen tapasztaltam azt is, hogy mennyire kulcsfontosságú, hogy valaki magabiztosan és haladó szinten használja az Excelt, amivel érezhetően hatékonyabbá tudja tenni mindennapi munkáját. Tapasztaltam azt is, hogy mekkora hátrányt jelent már az állásinterjún az Excel tudás hiánya 2020 végén már nemzetközi felületen is szerepelhettem, mint Excel szakértő. Nagy megtiszteltetés volt a nemzetközi szakértők között részt venni a felvételben. Kívánom, hogy leld örömöd a tanulásban és válj azzá, akitől bármikor bátran kérdezhetnek a kollégák, ha Excelről, Wordről vagy PowerPointról van szó!
Go to Top